Οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις (κυρίως Αγγλία καί Γερμανία)πού ήσαν καί οι κύριοι Δανειστές τής Επανάστασης τού 1821,πίεζαν αφόρητα νά πάρουν τά τοκογλυφικά Δάνειά τους από τίς τότε Ελληνικές κυβερνήσεις.
Ετσι,λοιπόν,τό 1843,απαίτησαν ένα υπερβολικό ποσό  έναντι τών Δανείων τους καί επίσης ώς Εγγύηση νά παραχωρηθούν οι εισπράξεις τού Τελωνείου Σύρου(σήμερα,κατ αναλο γίαν,τά έσοδα από τίς επισκέψεις τών Αρχαιολογικών Χώρων πάνε κατ ευθείαν στούς Δανειστές).Ετσι ο βασιλιάς Οθωνας αναγκάστηκε νά δεχτεί τίς ανωτέρω αξιώσεις :
*Μειώθηκε ο αριθμός τών Δημοσίων Υπηρεσιών
*Απολύθηκαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί,οι υπάλληλοι τού Εθνικού Τυπογραφείου καί οι μισοί καθηγητές τού Πανεπιστημίου,οι οποίοι εξακολούθησαν νά διδάσκουν αμισθί.
*Καταργήθηκαν οι υγειονομικές υπηρεσίες καί οι διπλωματικές αποστολές.
*Μειώθηκε ο Στρατός σέ 5.000 άνδρες καί οι στρατιωτικές δαπάνες κατά 60%.
*Καταργήθηκαν οι Συντάξεις
*Επιβλήθηκε η προκαταβολή  τού φόρου  εισοδήματος καί τής Δεκάτης
*Αυξήθηκαν οι Δασμοί  καί τό χαρτόσημο
Μέ αυτά τά δραστικά μέτρα λιτότητας οι Μεγάλες Δυνάμεις επέτυχαν νά επιστραφούν οι τρέχουσες υποχρέώσεις πρός τήν Τράπεζα τών Ρότσιλντ(σημερινό σύμβουλο τής κυβέρνη σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).
Μετά από αυτά,στίς 3 Σεπτεμβρίου 1843 ξέσπασε η τότε γνωστή επανάσταση.
Αυτά πρός τούς  ανιστόρητους Μνημονιακούς ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καί τό υπόλοιπο Μνημονιακό τόξο

Share
 

You have no rights to post comments